Spotkania autorskie

ZAPRASZAMY

NA SPOTKANIE AUTORSKIE, GAWĘDĘ, POGADANKĘ LUB WYKŁAD

MARIUSZA WOLLNEGO

W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH, BIBLIOTEKACH, DOMACH KULTURY

 I INNYCH PLACÓWKACH

 (czas do ustalenia: 45 minut, 60 minut, 90 minut i 120 minut dla najwytrwalszych

+ proporcjonalny czas na odpowiedzi na pytania słuchaczy i podpisywanie książek)

 

(WYKAZ PROPONOWANYCH TEMATÓW W ZAŁĄCZENIU PONIŻEJ)

KONTAKT DLA ZAINTERESOWANYCH:

Tel.: 502 708 135

Mail: roza.wollny@gmail.com

 

 POPULARYZACJA DZIEJÓW POLSKI

ORAZ HISTORII I KULTURY REGIONALNEJ

 

 „Niemożliwe, nieprawdopodobne, niesłychane, niewiarygodne,

zdumiewające, zadziwiające, a jednak prawdziwe!”,

czyli Mariusza Wollnego opowieści o historii ojczystej.

 

 

MARIUSZ WOLLNY

[były nauczyciel historii oraz czynny pisarz, autor książek popularnonaukowych z zakresu historii, zarówno dla dorosłych („Kazimierz Wielki, wizjoner i reformator”, przewodnik „Z Kacprem Ryksem po renesansowym Krakowie”), jak i dzieci i młodzieży w wieku szkolnym („Jak Lolek został papieżem” o Janie Pawle II, „Był sobie król, czyli poczet Piastów” i „Był sobie król II, czyli poczet Jagiellonów”, „Tropem smoka, czyli bajeczny przewodnik po magicznym Krakowie”) oraz powieści sensacyjno-historycznych: „Krew Inków”, „Oblicze Pana”, „Krwawa jutrznia”, „Kacper Ryx”, „Kacper Ryx i król przeklęty”, „Kacper Ryx i tyran nienawistny”, „Kacper Ryx i król alchemików”, „Krwawa jutrznia”, „Straceńcy”]

  

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PROPOZYCJI

(z możliwością przeróżnych wariantów na życzenie) 


 OFERTA DLA DZECI

(na kanwie książek „Jak Lolek został papieżem”, „Tropem smoka, czyli bajeczny przewodnik po magicznym Krakowie”, „Był sobie król, czyli poczet Piastów”

„Był sobie król II, czyli poczet Jagiellonów” oraz „Królowie elekcyjni”)


 

 Poziom przedszkolny, „zerówka”, klasy I – III szkoły podstawowej

„ LEGENDY SĄ FAJNE

I STANOWIĄ WAŻNĄ CZĄSTKĘ TRADYCJI

 REGIONALNEJ I NARODOWEJ”

 tematy do wyboru:

 

1. „Legendy i podania krakowskie” – zarówno te klasyczne o Kraku, Smoku Wawelskim i Wandzie (wszystkie w pierwotnej wersji Wincentego Kadłubka), jak i mniej znane – o czartach pod Diabelskim Mostem na Salwatorze, Czarnej Księżniczce spod kościoła św. Benedykta, śnie reb Ajzyka z Kazimierza i wiele innych. Przy okazji podań uwagi o historycznych miejscach w Krakowie.

2. „Smok Wawelski, jego krewni i znajomi” – odpowiedź na pytanie, dlaczego Kraków nazywany jest Smoczym Grodem; oprócz legendy o Smoku Wawelskim legendy o Bazyliszku spod Krzysztoforów oraz o Królu Wężów z Sikornika. Przy okazji lokalizacja kilkunastu krakowskich smoków (np. pomnik Kraka walczącego ze smokiem przy ul. Siennej albo archanioła Michała pokonującego smoka w kościele św. Marka), które warto odwiedzić podczas spaceru, by im później dorobić historię rysunkową lub pisemną (np. okazałemu smokowi z ul. Smoleńsk).

3. „Krakowskie tradycje i zwyczaje” – pochodzenie (legendarne i historyczne) i przebieg prastarych krakowskich obrzędów i zwyczajów: Rękawki w Podgórzu i Emaus na Zwierzyńcu, Lajkonika, Wianków, hejnału z wieży Mariackiej.

4. „Pana Twardowskiego żywot prawdziwy i legendarny” – opowieść o jednym z symboli Krakowa, naprawdę żyjącym w XVI w. alchemiku i czarnoksiężniku, którego legendarna biografia jest znacznie bogatsza od rzeczywistej, a także o niezwykłych miejscach z nim związanych: kamienicach pod św. Janem Kapistranem oraz Pod Krzysztofory na Rynku, Krzemionkach Podgórskich i Skałkach Twardowskiego.

5. „Władcy polscy w krakowskich legendach” –  mniej lub bardziej znane legendy wiążące powszechnie znane postacie polskich książąt i królów z Krakowem i okolicą:

 • o hojnym księciu Mieszku I, Chrystusie z kościoła najśw. Salwatora i ubogim skrzypku,
 • o podziemnym Wawelu i rycerzach króla Bolesława Chrobrego,
 • o małym księciu Kazimierzu Odnowicielu i cudownym kamieniu pod Wawelem,
 • o wrzodzie w nosie księcia Władysława Hermana i ufundowaniu kościoła Karmelitów Na Piasku,
 • o niezwykłych narodzinach księcia Bolesława Krzywoustego i ufundowaniu kościoła św. Idziego,
 • o księżnej Kindze i podkrakowskiej soli,
 • o zaklętych w gołębie rycerzach księcia Henryka Probusa,
 • o królu Władysławie Łokietku i pająku,
 • o złotym bochnie króla Kazimierza Wielkiego,
 • o królu Kazimierzu Wielkim, kiełbasie i Kijakach piaszczańskich,
 • o ubogim murarzu i stopce królowej Jadwigi,
 • o pechowym kotlarczyku i o kontusiku królowej Jadwigi,
 • o oddychającym posągu króla Władysława Warneńczyka,
 • o Czarnej Damie spod Krzysztoforów i królu Janie Kazimierzu.

6. „Szczenięce lata Lolka, który został papieżem” – gawęda o dzieciństwie i młodości Wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II.


Poziom klas IV – VI szkoły podstawowej

 „HISTORIA JEST FANTASTYCZNA,

CZYLI MIĘDZY LEGENDĄ A HISTORIĄ”

 tematy do wyboru:

 

1. „Niesamowite królów polskich przypadki, czyli Piastowie w anegdocie”, a w tym:

„Początki państwa polskiego” – najstarsze polskie legendy w takiej pierwotnej postaci, jak zostały zapisane przez Galla Anonima oraz Wincentego Kadłubka: o Lechu, Czechu i Rusie, Popielu i Piaście oraz Kraku w powiązaniu ze stanem najnowszych badań archeologicznych i aktualnej wiedzy historycznej (ukazanie mechanizmu powstawania legend, przy okazji wytyczenie granicy między legendą-fantazją i historią-prawdą oraz między archeologią a historią).

„Polska Bolesławów” – opowieść o narodzinach Polski i o pierwszych Piastach – jej twórcach, przedstawionych od anegdotycznej strony (wedle świadectw pierwszych kronikarzy): o Mieszku I ślepym od urodzenia, który przejrzał podczas postrzyżyn; o tym, jak Dobrawa Mieszka do chrztu przekonywała; o popędliwości Bolesława Chrobrego i dobroci księżny Emnildy; o misji św. Wojciecha; o przyjaźni Chrobrego z cesarzem Ottonem III; o tym, dlaczego miecz Chrobrego został nazwany Szczerbcem; o tym, dlaczego Kazimierza wpierw nazywano Mnichem, a potem Odnowicielem; o Bolesławie Szczodrym i ubogim kleryku; o popędliwości tegoż Bolesława, zbrodni i utracie korony; o cudownych narodzinach Bolesława Krzywoustego; o Bolesławie Krzywoustym i jego złej macosze; o dzielności Bolesława Krzywoustego; o kądzieli, wrzecionie i o skórkach zajęczych; o tym, jak i dlaczego Bolesław Krzywousty podzielił Polskę na dzielnice.

„Niefortunne rozbicie dzielnicowe” – o plagach dzielnicowych: Prusach, Jaćwingach i Litwinach, Mongołach i Krzyżakach; jak Władysław został Wygnańcem; o Mieszku wydrwigroszu; o grze w kości i o tym jak Kazimierz zyskał sobie przydomek Sprawiedliwego; o tym, dlaczego Leszek Biały nie poszedł na krucjatę; o Henryku Brodatym i jego świątobliwej małżonce; po czym księżna Anna rozpoznała ciało swego poległego pod Legnicą męża Henryka Pobożnego; o głupich pomysłach i podłości Konrada Mazowieckiego oraz sprowadzeniu przezeń Krzyżaków do Polski; jak Bolesław Wstydliwy lokował Kraków, a księżna Kinga sprowadziła sól do Wieliczki i Bochni; o księciu Leszku Czarnym, murach krakowskich, odparciu trzeciego najazdu Tatarów, hejnale krakowskim i Lajkoniku; o plusach i minusach rozbicia dzielnicowego.

„Polska zjednoczona, czyli ostatni Piastowie” – zabił i został zabity, czyli o królu Przemyśle żałosna opowieść; o losie tułaczym i pożytku z pajęczyny, czyli perypetie małego księcia Władysława Łokietka i ich szczęśliwe ukoronowanie; o tym jak Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną i dlaczego przezywano go „królem chłopów”.

2. „Niesłychane królów polskich przypadki, czyli Andegawenowie w anegdocie”, a w tym:

 – o tym, jak kronikarz Janko z Czarnkowa został włamywaczem; jak król Ludwik Węgierski zmienił polskie prawo o następstwie tronu; dlaczego Jadwiga była królem, a nie królową i dlaczego chciała uciec z Wawelu.

3. „Zdumiewające królów polskich przypadki, czyli Jagiellonowie w anegdocie”, a w tym:

„Jak Jagiełło szedł na Niemce” – o unii polsko-litewskiej; o tym, jak i dlaczego Jagiełło dał się podglądać w łaźni; o tym, jak król Jagiełło został w Toruniu oblany pomyjami; o nietypowym dowodzeniu Jagiełły i wspaniałym zwycięstwie nad Krzyżakami pod Grunwaldem.

„Ostatni krzyżowiec Europy” – czyli jak Władysław III został Warneńczykiem, jak doszło do spotkania z czarownicą Sekuzą i rzekomym wampirem Draculem i co z tego wynikło; o oddychającym posągu i drugim życiu Warneńczyka.

„Jak Pomorze Gdańskie wróciło do Macierzy, czyli od Chojnic do Chojnic” – o tym, jak król Kazimierz Jagiellończyk umykał tak szybko, że zgubił pieczęć i podróżną koronę, a także opowieści o Mikołaju Koperniku, Wicie Stwoszu oraz Janie Długoszu, jego kronice i metodach pedagogicznych.

„Polska w Złotym Wieku” – jak za króla Olbrachta (nie) wyginęła szlachta; o „Zygmuntowskich czasach”, a w tym: o facecjach i figlach błazna Stańczyka, o hołdzie pruskim i o zawieszeniu dzwonu „Zygmunt”, o włoszczyźnie, aferze serowej i złościach królowej Bony; jak Bona została zgładzona; o wywołaniu ducha Barbary Radziwiłłówny i co z tego wynikło; o tym,  jak narodziła się Rzeczpospolita Obojga Narodów.

4. „Zadziwiające władców polskich przypadki, czyli królowie elekcyjni w anegdocie”, a w tym:

„O pierwszych królach elekcyjnych – Francuzie i Węgrze” – polska osobliwość, czyli wolne elekcje, na czym polegały i dlaczego były złym rozwiązaniem; jak król Henryk Walezy dał z Polski drapaka; jak Stefan Batory rozprawił się z carem Iwanem Groźnym.

„O Wazach opowieść żałosna” – o tym, jak Zygmunt III chciał sprzedać polską koronę i uciec do Szwecji; o tym, jak Zygmunt III zabawiał się alchemią i spalił Wawel; o „spławieniu” stolicy do Warszawy i o wojnach ze wszystkimi dookoła; o walecznym królu Władysławie IV, który omal nie został rosyjskim carem; o pechowym królu Janie Kazimierzu; o „potopie” szwedzkim i innych nieszczęściach.

„O „Piastach”: król-fajtłapa i król-zwycięzca”  – jak pszczeli rój wybrał Polakom niewydarzonego króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego; jak król Jan III Sobieski tylko podkręcił wąsa, a cesarz mu się ukłonił, czyli o wielkiej wiktorii nad Turkami pod Wiedniem.

„Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa”o krzepkim królu Auguście Mocnym, który łamał podkowy w rękach i doprowadził Polskę do ruiny; o tłuściochu Auguście Otyłym, który wyróżniał się tylko tuszą i głupotą.

„O dwóch tchórzliwych Stasiach” o dobrotliwym królu Stanisławie Leszczyńskim, który prawie do niczego się nie nadawał; o królewskich porywaczach, czyli konfederatach barskich; o ostatnim królu Stanisławie Poniatowskim, który był noszony na rękach po ustanowieniu konstytucji 3 maja, ale nie pożyczył map Tadeuszowi Kościuszce, przez co ten przegrał bitwę, powstanie kościuszkowskie upadło, a Polska przestała istnieć.

5. „O obyczajnym zachowaniu przy stole”, czyli o przesławnej uczcie u Wierzynka, zwyczajach na królewskim dworze nie tylko za stołem i różnicy między średniowieczną obfitością a renesansową elegancją na przykładzie dworu Jagiełły oraz Zygmunta Starego.

6. „Na krakowskim Rynku”, czyli o homagiach mieszczańskich, hołdzie pruskim i innych uroczystościach w Krakowie i na Wawelu w średniowieczu i w Złotym Wieku.

7. „Na Wawelu w Zygmuntowskich czasach”, czyli o tym, jak pięknie zakwitła w XVI w. kultura renesansowa, o mecenacie artystycznym obu Zygmuntów, o zasługach królowej Bony, o żartach Stańczyka, wesołej poezji Reja i Kochanowskiego i muzyce Bekwarka.

8. „O przystojnej edukacji”, czyli o pobieraniu nauk przez synów Kazimierza Jagiellończyka pod światłym przewodem mistrza Długosza, a także o studiach na Akademii Krakowskiej przyszłego króla Jana III Sobieskiego.

9. „Nauk przemożnych perła”, czyli o założeniu Akademii Krakowskiej i jej odnowieniu, o żakach szkół parafialnych i katedralnych oraz studentach akademii i ich osobliwych zwyczajach.

10. „Wzór rycerza i człowieka, czyli o Zawiszy Czarnym opowieść” – wyjaśnienie, skąd wzięło się porzekadło „na nim ci jako na Zawiszy”, czyli w nowszej wersji: „polegaj jak na Zawiszy”.

11.„Krakowskie lata świętego Jana Pawła II”, wirtualna wędrówka po miejscach związanych z pobytem w Krakowie Wielkiego Polaka.


OFERTA DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

„NUDNA? HISTORIA POLSKI TO KINO AKCJI!”

(na kanwie książek z cyklu „Był sobie król”, a także „Kazimierz Wielki, wizjoner i reformator” oraz powieści „Krew Inków”)

 

1. „Polscy królobójcy” – o zamachach na życie polskich władców: Bolesława Śmiałego, Mieszka III, Bolesława Krzywoustego, Przemysła II, Wacława III, Bony, Zygmunta Starego, Henryka Walezego, Stefana Batorego, Zygmunta III, Stanisława Leszczyńskiego, Stanisława Poniatowskiego.

2. „Królowie uwięzieni” – o władcach z więzienną przeszłością: Mieszku II, Zbigniewie Bolesławicu, Zygmuncie III i Janie Kazimierzu.

3. „Słynne ucieczki” – Władysława Łokietka (dwukrotnie – przed Henrykiem Probusem oraz Wacławem II), Kazimierza Wielkiego spod Płowców, Wilhelma Habsburga z Wawelu, Kazimierza Jagiellończyka spod Chojnic, Henryka Walezego z Wawelu, Jana Kazimierza na Śląsk, Stanisława Leszczyńskiego z Gdańska i nie tylko, Stanisława Poniatowskiego do młyna.

4. „Strzały Amora” – o sercowych perypetiach polskich władców.

5. „Europejczycy” – o królach polskich nadających się na patronów włączenia Polski do Unii Europejskiej: Kazimierzu Wielkim, który za jednym zamachem nadrobił 300 lat zacofania i na 300 lat naprzód zmodernizował Polskę na europejską modłę, udowadniając, że „Polak potrafi”; Władysławie Warneńczyku, który oddał życie za projekt zjednoczonej Europy chrześcijańskiej i Janie Sobieskim, który ją ocalił.

6. „Inkowie w Polsce – fakty czy fikcja?” – o przyczynie popularności Inków w Polsce okresu rozbiorów, o niesamowitej „legendzie niedzickiej” i domniemanym pobycie Inków na polskim Spiszu pod koniec XVIII w.

 

  OFERTA DLA DOROSŁYCH

 

„HISTORIA POLSKI TO GOTOWY SCENARIUSZ NA KSIĄŻKĘ I FILM SENSACYJNY!”

1. „Zbrodnia i kara w XVI-wiecznym Krakowie” – na kanwie cyklu „Kacper Ryx” oraz przewodnika „Z Kacprem Ryksem po renesansowym Krakowie” wykład o obowiązującej w XVI w. justycji (prawie), jurysdykcji i justycjariuszach (stróżach prawa), a także najgłośniejszych ówczesnych sprawach kryminalnych krakowskich.

2. „Z dziejów alchemii w dawnym Krakowie, Polsce i świecie” – na kanwie powieści „Kacper Ryx i król alchemików” oraz przewodnika „Z Kacprem Ryksem po renesansowym Krakowie” wykład o początkach i rozwoju nauk tajemnych, a zwłaszcza alchemii, o najsławniejszych czarnoksiężnikach i alchemikach polskich (Twardowskim i Sędziwoju) oraz obcych magach światowej sławy, bywających w Polsce (Faust, Dee, Kelley, Cagliostro, Casanova).

3. „Życie żaków w XVI w.” – na kanwie cyklu „Kacper Ryx” oraz przewodnika „Z Kacprem Ryksem po renesansowym Krakowie” wykład o Akademii Krakowskiej, życiu i zwyczajach studentów w wiekach średnich i początku czasów nowożytnych.

4. „Afery, które wstrząsnęły XVI-wieczną Rzeczpospolitą” – na kanwie książek „Kacper Ryx” oraz „Kacper Ryx i król alchemików”, a także przewodnika „Z Kacprem Ryksem po renesansowym Krakowie” opowieść o aferze z wywołaniem ducha Barbary Radziwiłłówny za Zygmunta II Augusta oraz aferze listowej, która zatruła początek panowania Zygmunta III Wazy.

5. „Alkowiane sekrety polskich władców” – na podstawie książki „Kazimierz Wielki, wizjoner i reformator” opowieść o sercowych perypetiach nie tylko Kazimierza Wielkiego. 

6. „Powstanie Tupaca Amaru II w Peru i jego polskie reminiscencje” – na kanwie powieści „Krew Inków” wykład o antyhiszpańskim powstaniu w Peru w II połowie XVIII w., popularności Inków w rozbiorowej Polsce, domniemanym pobycie Inków na polskim Spiszu w końcu XVIII w. i słynnej „legendzie niedzickiej”.

Komentowanie wyłączone