Bajdurka druga

żywcem z życia wzięta,

będąca, jak należy, pochwałą nauki, o tyle wszakże,

o ile da się zdobytą wiedzę wykorzystać w karierze politycznej.

Komentowanie wyłączone